POČETNA O NAMA PARTNERI KONTAKT

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom.


Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom.

 

Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote.


Informaciju dalje prosleđuju do protivpožarne centrale koja proverava verodostojnost signala.

U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.

 

Moguća je integracija provalnog i protivpožarnog sistema. Relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h. Po aktiviranju automatskih ili ručnih javljača biće aktivirana telefonska dojava putem koje se kontaktira monitoring centar.

Nakon dojave dežurna služba će poslati u objekat interventu i dežurnu vatrogasnu službu.


Konvencionalne centrale se sastoje od određenog broja konvencionalnih zona.

Prema propisu, jedna zona sadrži do 30 javljača požara ili ručnih javljača požara.

U slučaju aktiviranja javljača požara, na centrali za dojavu požara javlja se signal alarma na liniji (zoni).

Nije moguće sa centrale ustanoviti koji je javljač aktiviran i zato je poželjno ručne javljače požara spajati u zasebnu zonu.

 

Adresabilni sistemi za detekciju i dojavu požara pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara.

Osim olakšanog testiranja ovi sistemi se odlikuju velikom fleksibilnošću i preciznošću detekcije požara.

Kada kažemo da je sistem "adresabilan" to znači da svaki detektor u sistemu ima svoju individualnu adresu,

tako da u slučaju požara imate preciznu informaciju koji je detektor u kojoj prostoriji aktiviran.

 

U ovoj oblasti predlažemo ugradnju visoko kvalitetne opreme proizvođača Detnov, Nittan, Bentel, Advanced,

GLT Zeta, Satel i SD3.

 

U ponudi imamo protiv požarne centrale (pp centrale), senzore, ručne javljače, detektore dima, optičke detektore, detektore plamena za adresabilne i konvencijalne sisteme dojave požara. Takođe nudimo usluge servisiranja sistema dojave požara.